Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuboń, Piotr; Tatara, Tadeusz

Badania dynamiczne zapór ziemnych i obwałowań w skali naturalnej

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Dynamic investigation of earth dams and embankments in natural scale
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 51. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, "Krynica 2005", Gdańsk-Krynica, 12-17 września 2005 r. : problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 4, Geotechnika, mosty, organizacja i zarządzanie w budownictwie, fizyka budowli
Miejsce wydania Gdańsk
Wydawca Wydz. Inżynierii Lądowej i Środowiska [Politech. Gdańskiej]
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Gdańska
Data wydania 2005
Język polski
Zakres stron 33-40
Oznaczenie ilustracji rys., tabl., wykr.
Bibliografia (na str.) 40
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 83-921478-9-8
Nazwa konferencji 51. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2005
Miejsce konferencji Gdańsk, Krynica Zdrój
Data konferencji 12-17.09.2005
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania dynamiczne zapór ziemnych i obwałowań w skali naturalnej = Dynamic investigation of earth dams and embankments in natural scale / Piotr Kuboń, Tadeusz Tatara // W: 51. Konferencja Naukowa Komitetu ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe gospodarka wodna, zapora ziemna, budowle hydrotechniczne, badania dynamiczne, drgania

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/