Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47400)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21726)
    Materiały konferencyjne (22644)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Klapiszewski, Łukasz; Rzemieniecki, Tomasz; Krawczyk, Magdalena; Malina, Dagmara; Norman, Małgorzata; Zdarta, Jakub; Majchrzak, Izabela; Dobrowolska, Anna; Czaczyk, Katarzyna; Jesionowski, Teofil

Kraft lignin/silica-AgNPs as functional material with antibacterial activity

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces
Numeracja Vol. 134
Data wydania 2015
Numer w serii 134
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 220-228
Bibliografia (na str.) 8-9
Bibliografia (liczba pozycji) 64
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0927-7765
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1016/j.colsurfb.2015.06.056
Opis bibliograficzny
Kraft lignin/silica-AgNPs as functional material with antibacterial activity / Łukasz Klapiszewski, Tomasz Rzemieniecki, Magdalena Krawczyk, Dagmara Malina, Małgorzata Norman, Jakub Zdarta, Izabela Majchrzak, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe lignin/silica-AgNPs, silver nanoparticles, antibacterial activity

lignina/krzemionka-AgNPs, nanocząstki srebra, aktywność przeciwdrobnoustrojowa

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 35
Impact Factor 3.902
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/