Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pilecki, Zenon; Czarny, Rafał; Chamarczuk, Michał; Krawiec, Krzysztof; Pilecka, Elżbieta

Skuteczność rejestracji zestawu pomiarowego strimera sejsmicznego Seismobile

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The effectiveness of the seismic signal registration by the Seismobile landstreamer measuring set
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Numeracja Nr 93
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 143-154
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 154
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2080-0819
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Skuteczność rejestracji zestawu pomiarowego strimera sejsmicznego Seismobile / Zenon Pilecki, Rafał Czarny, Michał Chamarczuk, Krzysztof Krawiec, Elżbieta Pilecka // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[380900] Teoretyczne problemy pomiarów i budowy aparatury naukowo-badawczej
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
Słowa kluczowe sejsmika inżynierska, strimer sejsmiczny, zestaw pomiarowy, amplituda prędkości drgań, widmo amplitudowe

engineering seismic, land streamer, measuring set, amplitude of vibration velocity, amplitude spectrum
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki testów mających na celu dobór konstrukcji podstawy geofonu w zestawie pomiarowym strimera Seismobile dla zapewnienia możliwie optymalnej rejestracji sygnału sejsmicznego. ... więcej

The results of tests for the selection of construction of the base geophone of the Seismobile landstreamer measuring set to ensure the optimal recording seismic signal were presented. The set comprises ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/