Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49536)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22705)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kusińska, Elżbieta

Zrównoważone systemy zagospodarowania wód opadowych w miastach

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne : XII Konferencja, 25-26 kwietnia 2017 r., Radom
Autor źródła P. Ziętek
Współtwórca źródła Abrys [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Abrys
Wydawnictwo według MEiN Abrys
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Szkolenia i Konferencje : cykl konferencji związanych z gospodarką odpadami / ABRYS
Zakres stron 107-119
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 119
Bibliografia (liczba pozycji) 9
ISBN 978-83-64816-38-3
Uwagi Na s. tyt. i okł.: Cykl konferencji związanych z gospodarką wodno-ściekową
Nazwa konferencji XII Konferencja - Wody opadowe: aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne
Miejsce konferencji Radom
Data konferencji 25-26.04.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Zrównoważone systemy zagospodarowania wód opadowych w miastach / Elżbieta Kusińska // W: Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne : XII Konferencja, 25-26 kwietnia 2017 r., Radom ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wody opadowe, projektowanie zrównoważone, zasoby wodne w obszarach miejskich

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/