Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Viskovic, Alberto; Zuccarino, Luigia; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Gams, Matija

Quick seismic protection of weak masonry infilling in filled framed structures using flexible joints

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Mechanics of Masonry Structures Strengthened with Composite Materials II
Redaktor źródła Di Tommaso, Angelo; Gentilini, Cristina; Castellazzi, Giovanni
Miejsce wydania Switzerland
Wydawca Trans Tech Publications Ltd
Wydawnictwo według MEiN Trans Tech Publications
Data wydania 2017
Język angielski
Seria/Czasopismo Key Engineering Materials
Numer w serii 747
ISSN serii 1662-9795
Typ nośnika online
Zakres stron 628-637
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 637
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-0357-1164-6
Nazwa konferencji International Conference on Mechanics of Masonry Structures Strengthened with Composites Materials (MuRiCo5)
Miejsce konferencji Bologna, Italy
Data konferencji 28-30.06.2017
DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.747.628
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Quick seismic protection of weak masonry infilling in filled framed structures using flexible joints / Alberto Viskovic, Luigia Zuccarino, Arkadiusz Kwiecień, Bogusław Zając, Matija Gams // W: Mechanics ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe masonry infills, seismic damage, retrofitting method, polymer PM
Abstrakt
This paper deals with research related to repair and strengthening of weak and brittle masonry infills in R.C. or steel frame structures. Masonry infills are commonly used in 20th century architectural ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.7
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/