Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łach, Michał

Wpływ popiołów lotnych na środowisko

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Wybrane zagrożenia dla środowiska - spojrzenie młodych naukowców
Redaktor źródła Pietras, Marcin; Romanik, Elżbieta
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Creativetime
Wydawnictwo według MEiN CreativeTime, Marcin Kuczera
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 34-42
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 41-42
ISBN 978-83-63058-73-9
Uwagi Na s. tyt.: Monografia 2017 - zawiera recenzowane prace Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ popiołów lotnych na środowisko / Michał Łach // W: Wybrane zagrożenia dla środowiska - spojrzenie młodych naukowców / red. Marcin Pietras, Elżbieta Romanik. – Kraków : Creativetime, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe popioły lotne, geopolimery, zeolity

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.7
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/