Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Magiera, Jacek

Przegląd nowych technologii i procesów BIM

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy An overview of new technologies and BIM processes
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017
Innovative challenges of building technology
Redaktor źródła Czarnecki, Lech
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Wydawnictwo według MEiN Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 661-680
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 680
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 17-22.09.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Przegląd nowych technologii i procesów BIM = An overview of new technologies and BIM processes / Jacek Magiera // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Building Information Modeling, semantyczne modele danych, CAD 4D/5D/6D/7D, gospodarka cyfrowa

BIM, digital economy, semantic models, CAD systems

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/