Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drygala, Izabela J.; Dulinska, Joanna M.; Bednarz, Łukasz; Jasienko, Jerzy

Seismic performance of a historical apartment building using a Barcelona Model (BM) adapted for masonry walls

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Mechanics of Masonry Structures Strengthened with Composite Materials II
Redaktor źródła Di Tommaso, Angelo; Gentilini, Cristina; Castellazzi, Giovanni
Miejsce wydania Switzerland
Wydawca Trans Tech Publications Ltd
Wydawnictwo według MEiN Trans Tech Publications
Data wydania 2017
Język angielski
Seria/Czasopismo Key Engineering Materials
Numer w serii 747
ISSN serii 1662-9795
Typ nośnika online
Zakres stron 646-652
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 652
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-0357-1164-6
Nazwa konferencji International Conference on Mechanics of Masonry Structures Strengthened with Composites Materials (MuRiCo5)
Miejsce konferencji Bologna, Italy
Data konferencji 28-30.06.2017
DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.747.646
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Seismic performance of a historical apartment building using a Barcelona Model (BM) adapted for masonry walls / Izabela J. Drygala, Joanna M. Dulinska, Łukasz Bednarz, Jerzy Jasienko // W: Mechanics of ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe seismic analysis, dynamic response, concrete damage plasticity model, masonry constitutive macro-model, barcelona model, ABAQUS
Abstrakt
The main objective of this study was to examine the dynamic response of a masonry monumental apartment building subjected to a strong seismic event. A three-dimensional FE model of the building was prepared ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/