Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kobylarczyk, Justyna

Jakość środowiska zamieszkania – preferencje mieszkańców

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy The quality of the living environment – the preferences of the residents
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017
Innovative challenges of building technology
Redaktor źródła Czarnecki, Lech
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Wydawnictwo według MEiN Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 143-157
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 157
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 17-22.09.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Jakość środowiska zamieszkania – preferencje mieszkańców = The quality of the living environment – the preferences of the residents / Justyna Kobylarczyk // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe środowisko mieszkaniowe, wywiad, ankieta, wysoka jakość

housing environment, interview, survey, high quality

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/