Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hager, Izabela; Francke, Barbara; Nowicka, Elżbieta

Kierunki rozwoju izolacyjnych wyrobów budowlanych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Development of insulation building products
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017
Innovative challenges of building technology
Redaktor źródła Czarnecki, Lech
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Wydawnictwo według MEiN Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 527-549
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 548-549
Bibliografia (liczba pozycji) 42
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 17-22.09.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kierunki rozwoju izolacyjnych wyrobów budowlanych = Development of insulation building products / Izabela Hager, Barbara Francke, Elżbieta Nowicka // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe izolacja termiczna, hydroizolacje, izolacja akustyczna, zrównoważony rozwój, recykling

thermal insulation, waterproofing materials and acoustic protection, sustainable development, recycling
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wyroby termo-hydroizolacyjne i ochrony akustycznej, przeszły znaczącą ewolucję technologiczną wynikającą z ciągłej potrzeby cywilizacyjnej wymuszającej ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/