Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szarata, Andrzej

Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na jakość życia w mieście

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy The influence of transport infrastructure development on quality of urban life
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017
Innovative challenges of building technology
Redaktor źródła Czarnecki, Lech
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Wydawnictwo według MEiN Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 159-171
Oznaczenie ilustracji schem.
Bibliografia (na str.) 171
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 17-22.09.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na jakość życia w mieście = The influence of transport infrastructure development on quality of urban life / Andrzej Szarata // W: Innowacyjne wyzwania techniki ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe infrastruktura transportowa, jakość życia, rozwój zrównoważony

transport infrastructure, quality of life, sustainable development

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.8
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/