Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piekarski, Marian

Przydatność zawodowa absolwenta jako współczesne zadanie doradcy zawodowego

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu The graduate's professional suitability as a contemporary task of a career advisor
Tytuł źródła Poradnictwo zawodowe w procesie tranzycji
Redaktor źródła Duda, Wioleta; Górna, Joanna; Nowacka, Marta
Współtwórca źródła Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Częstochowa
Wydawca Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 151-162
Bibliografia (na str.) 161
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7455-532-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Przydatność zawodowa absolwenta jako współczesne zadanie doradcy zawodowego / Marian Piekarski // W: Poradnictwo zawodowe w procesie tranzycji / red. nauk. Wioleta Duda, Joanna Górna, Marta Nowacka ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przydatność zawodowa, absolwent, doradca zawodowy
Abstrakt
Artykuł ma na celu przybliżenie coraz bardziej aktualnego zadania dorady zawodowego jakim jest przygotowanie absolwenta do pracy zawodowej poprzez zbudowanie adekwatnego modelu własnej przydatności ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina pedagogika
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/