Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Moskal, Magdalena; Pilecka, Elżbieta

Analiza zagrożenia osuwiskami na terenie gminy Lanckorona

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Analysis of the landslide hazard in the Lanckorona community
Tytuł źródła Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 7
Redaktor źródła Nyćkowiak, Jędrzej; Leśny, Jacek
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Młodzi Naukowcy
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
Typ nośnika CD
Zakres stron 101-108
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 108
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-65917-51-5 (wyd. druk.)
978-83-65917-52-2 (wyd. online)
978-83-65677-19-8 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza zagrożenia osuwiskami na terenie gminy Lanckorona = Analysis of the landslide hazard in the Lanckorona community / Magdalena Moskal, Elżbieta Pilecka // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe stateczność, Łaśnica, Lanckorona, Karpaty fliszowe
Abstrakt
Powierzchniowe ruchy masowe są przyczyną występowania katastrof naturalnych na całym świecie. W Polsce okresem wzmożonego odmładzania się istniejących stref osuwiskowych oraz aktywizacji nowych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.6
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/