Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Moskal, Magdalena; Pilecka, Elżbieta

Badania inklinometryczne w ocenie stateczności skarp i zboczy

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 7
Redaktor źródła Nyćkowiak, Jędrzej; Leśny, Jacek
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Młodzi Naukowcy
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
Typ nośnika CD
Zakres stron 95-100
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 100
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-65917-51-5 (wyd. druk.)
978-83-65917-52-2 (wyd. online)
978-83-65677-19-8 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania inklinometryczne w ocenie stateczności skarp i zboczy / Magdalena Moskal, Elżbieta Pilecka // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 7 [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[872100] Metody pomiarowe i opracowanie wyników pomiarów
[870000] Metrologia
Słowa kluczowe inklinometry, osuwiska, geotechnika, analiza stateczności
Abstrakt
Obszary o sprzyjającej budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalny ułożone są naprzemiennie, są szczególnie narażone na występowanie ruchów masowych. Ocena warunków ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/