Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Kijkowska, Regina; Sobczak-Kupiec, Agnieszka

Preparation and cytotoxicity of chitosan-based hydrogels modified with silver nanoparticles

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces
Numeracja Vol. 160
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 325-330
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 329-330
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0927-7765
Uwagi ES, 22.12.2017 - Regina Kijkowska - prac emerytowany
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.colsurfb.2017.09.044
Opis bibliograficzny
Preparation and cytotoxicity of chitosan-based hydrogels modified with silver nanoparticles / Bożena Tyliszczak, Anna Drabczyk, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Katarzyna Bialik-Wąs, Regina Kijkowska, Agnieszka ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chitosan, hydrogels, antibacterial properties, cytotoxicity, nanosilver
Abstrakt
Chitosan based hydrogels are commonly applied in various fields of medicine and pharmacy. Modification of hydrogel polymers using nanosilver particles may result in formation of materials with enhanced ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 35
Impact Factor 3.997
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/