Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49514)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22692)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia

Acrylates in dental applications

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Acrylic polymers in healthcare
Redaktor źródła Reddy, Boreddy S. R.
Miejsce wydania Rijeka
Wydawca InTech
Wydawnictwo według MEiN InTech
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 25-42
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 40-42
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-953-51-3594-4
978-953-51-3593-7 (print)
DOI 10.5772/intechopen.69008
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Acrylates in dental applications / Bożena Tyliszczak, Anna Drabczyk, Sonia Kudłacik-Kramarczyk // W: Acrylic polymers in healthcare [Dokument elektroniczny] / ed. by Boreddy S. R. Reddy. – Rijeka : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe acrylates, dentistry, dentures, dental fillings, strength tests of teeth
Abstrakt
In the presented chapter, the role that is played by acrylates in dentistry has been characterized. In the introduction, subject of oral diseases has been raised as well as an issue of development of dentistry ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/