Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta

Wpływ zmiany porowatości i wilgotności na charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową próbek gruntu, w ujęciu symulacji numerycznych i badań doświadczalnych

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy The effect of porosity and moisture on the strain-stress characteristics of soil samples, in term of numerical simulations and experimental studies
Tytuł źródła Budownictwo. Cz. 2
Redaktor źródła Nyćkowiak, Jędrzej; Leśny, Jacek
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Młodzi Naukowcy
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
Typ nośnika CD
Zakres stron 112-120
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 119-120
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-65917-43-0 (wyd. druk.)
978-83-65917-44-7 (wyd. online)
978-83-65677-19-8 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ zmiany porowatości i wilgotności na charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową próbek gruntu, w ujęciu symulacji numerycznych i badań doświadczalnych = The effect of porosity and moisture ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe zmodyfikowany model Cam-Clay, osiadanie, edometr
Abstrakt
Grunt jako materiał niejednorodny, zbudowany z fazy stałej, ciekłej i gazowej, ulega odkształceniom pod wpływem przyłożonych obciążeń zewnętrznych, od projektowanego obiektu budowlanego. Znajomość ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.75
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/