Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22636)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Krzan, Marcel

Porównanie matryc hydrożelowych na bazie polisacharydów

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Comparison of polysaccharides-based hydrogel matrices
Seria/Czasopismo Przemysł Chemiczny
Numeracja T. 96, nr 12
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 2540-2543
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 2543
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0033-2496
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/62.2017.12.30
Opis bibliograficzny
Porównanie matryc hydrożelowych na bazie polisacharydów = Comparison of polysaccharides-based hydrogel matrices / Bożena Tyliszczak, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Anna Drabczyk, Marcel Krzan // Przemysł ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polisacharydy, hydrożele, matryce polimerowe
Abstrakt
Zaprezentowano krótką charakterystykę i podział materiałów hydrożelowych oraz komercyjne możliwości ich stosowania. Przeprowadzono również syntezę tego typu materiałów przy zastosowaniu promieniowania ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 15
Impact Factor 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/