Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drabicki, Arkadiusz; Kucharski, Rafał; Szarata, Andrzej

Zjawisko bus bunching w transporcie zbiorowym i jego odwzorowanie symulacyjne

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu The bus bunching effect in public transport systems and its replication in simulation approach
Tytuł źródła Polskie inwestycje transportowe : doświadczenia, badania i przyszłość
Redaktor źródła Krych, Andrzej
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Annały Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu
Numer w serii T. 1 (XI)
Zakres stron 253-268
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 267-268
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-65579-19-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zjawisko bus bunching w transporcie zbiorowym i jego odwzorowanie symulacyjne / Arkadiusz Drabicki, Rafał Kucharski, Andrzej Szarata // W: Polskie inwestycje transportowe : doświadczenia, badania i przyszłość ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bus bunching, transport zbiorowy, model mezoskopowy, zatłoczenie pasażerskie

bus bunching, public transport, mesoscopic model, passenger congestion

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.8
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/