Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49470)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22672)
    Materiały konferencyjne (22330)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Staniewska, Anna

An outline of restoration of fortifications in Poland – a review with regard to eras and fortification systems

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Models of valorisation of cultural heritage in sustainable tourism
Redaktor źródła Urošević, Nataša; Afrić Rakitovac, Kristina
Miejsce wydania Pula
Wydawca Juraj Dobrila University of Pula, Croatia
Wydawnictwo według MEiN Juraj Dobrila University of Pula
Data wydania 2017
Język angielski
Zakres stron 283-328
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 338-340
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-953-7320-49-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
An outline of restoration of fortifications in Poland – a review with regard to eras and fortification systems / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Anna Staniewska // W: Models of valorisation ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe strategic landscape, fortifications, heritage, restoration, NGOs
Abstrakt
Activities described in this work focus on the so-called ‘strategic landscape’, understood as a large-scale arrangement of space for the purposes of defence. This article presents a review of activities ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 6.44
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/