Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piekarski, Marian

Kształcenie doradców zawodowych. Doświadczenia Politechniki Krakowskiej

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Education of career advisors. The experience of Cracow University of Technology
Tytuł źródła Doradca zawodowy na drodze do profesjonalizmu – oczekiwania a rzeczywistość
Redaktor źródła Bluszcz, Justyna
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wydawnictwo według MEiN Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 121-131
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 130-131
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-64953-92-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kształcenie doradców zawodowych. Doświadczenia Politechniki Krakowskiej / Marian Piekarski // W: Doradca zawodowy na drodze do profesjonalizmu – oczekiwania a rzeczywistość / red. nauk. Justyna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe doradca zawodowy, kształcenie doradców zawodowych, studia podyplomowe

career advisor, education of vocational counselors, post-graduate studies
Abstrakt Artykuł ma na celu pokazanie specyfiki zawodu – doradca zawodowy oraz przybliżenie problematyki zawiązanej z kształceniem doradców zawodowych na studiach podyplomowych z uwzględnieniem doświadczeń Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina pedagogika
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/