Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Staniewska, Anna

Ogrody szpitali psychiatrycznych z przełomu XIX i XX wieku – reinterpretacja

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Gardens in mental hospitals at the turn of the 19th and 20th century – reinterpretation
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 53
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 55-66
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 65-66
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK53GARDENS
Opis bibliograficzny
Ogrody szpitali psychiatrycznych z przełomu XIX i XX wieku – reinterpretacja = Gardens in mental hospitals at the turn of the 19th and 20th century – reinterpretation / Anna Staniewska // Wiadomości ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ogrody szpitali psychiatrycznych, ogrody historyczne, rewaloryzacja, adaptacja, studium przypadku, arboretum, rozarium

gardens in mental hospitals, historic gardens, restoration, adaptation, case study, arboretum, rose garden
Abstrakt
W szpitalach psychiatrycznych końca XIX i początku XX wieku w Europie ogrody i kompozycje parkowe pełniły ważną rolę terapeutyczną, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie zieleni ozdobnej, jak ... więcej

In mental hospitals at the end of the 19th and the beginning of the 20th century in Europe, gardens and parks served an important therapeutic role, with regard to shaping both decorative and utility greenery ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Liczba arkuszy 1.6
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/