Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48142)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22116)
    Materiały konferencyjne (22528)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Żelazny, Sylwester; Iwaszczuk, Natalia; Jarzęcka, Anna

Wybrane aspekty i analiza ryzyka pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Selected aspects and analysis of the risk of acquiring electricity from biomass
Seria/Czasopismo Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Numeracja Nr 1 (41)
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 325-332
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 331-332
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abstr. pol., ang.
ISSN 1640-4920
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.29227/IM-2018-01-45
Opis bibliograficzny
Wybrane aspekty i analiza ryzyka pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy / Sylwester Żelazny, Natalia Iwaszczuk, Anna Jarzęcka // Inżynieria Mineralna : journal of the Polish Mineral Engineering ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe energia z biomasy
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane aspekty i analizę ryzyk dla procesu pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy. Zobowiązania międzynarodowe wymusiły wzrost udziału odnawialnych źródeł w krajowym ... więcej

The article presents selected aspects and analysis of risks for the process of acquiring electricity from biomass. International commitments forced an increase in the share of renewable sources in the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/