Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22635)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piątkowski, Marek; Janus, Łukasz; Radwan-Pragłowska, Julia; Bogdał, Dariusz; Matysek, Dalibor

Biodegradable, pH-sensitive chitosan beads obtained under microwave radiation for advanced cell culture

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces
Numeracja Vol. 164
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 324-331
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 330-331
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0927-7765
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.colsurfb.2018.01.061
Opis bibliograficzny
Biodegradable, pH-sensitive chitosan beads obtained under microwave radiation for advanced cell culture / Marek Piątkowski, Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska, Dariusz Bogdał, Dalibor Matysek // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chitosan, microwave-assisted synthesis, advanced biomaterials, beads, cell culturea
Abstrakt
A new type of promising chitosan beads with advanced properties were obtained under microwave radiation according to Green Chemistry principles. Biomaterials were prepared using chitosan as raw material ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 35
Impact Factor 3.973
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/