Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Guzdek, Piotr; Guzdek, Sylwia; Guzdek, Paweł

Metafora organizmu, pola konfliktu czy teatru? Który z metaforycznych obrazów społeczeństwa najbardziej sprzyja kształtowaniu skutecznej polityki społecznej – studium z filozofii społecznej

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Kul'turologičnij Al'manah. Vip. 6, Innovacìjnì tehnologìï v galuzì kul'turi : [materìali IV Mìžnarodnoï naukovoï konferencìï "Innovacìjnì tehnologìï v galuzì kul'turi" (20 grudnâ 2017 r.)]
Culturological Almanac. Iss. 6, Innovative technologies in the culture
Autor źródła Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni et al.
Miejsce wydania Kiïv
Wydawca Vid. NPU ìmenì M. P. Dragomanova
Wydawnictwo według MEiN Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 32-37
Bibliografia (na str.) 37
Bibliografia (liczba pozycji) 5
ISBN 978-966-931-092-7
Nazwa konferencji IV Mìžnarodnaâ naukova konferencìâ "Innovacìjnì tehnologìï v galuzì kul'turi"
Miejsce konferencji [Kiïv]
Data konferencji 20.12.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Metafora organizmu, pola konfliktu czy teatru? Który z metaforycznych obrazów społeczeństwa najbardziej sprzyja kształtowaniu skutecznej polityki społecznej – studium z filozofii społecznej / ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polityka społeczna

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/