Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Guzdek, Sylwia; Guzdek, Piotr; Guzdek, Paweł

Czy kodeksy etyki zawodowej są potrzebne? Głos w dyskusji na temat zasadności formułowania wskazań deontologii zawodowej

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Gumanìtarnij Korpus. Vip. 14 (T. 1), Zbìrnik naukovih statej z aktual'nih problem fìlosofìï, kul'turologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï : [materìali IX Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Aktual'nì problemi gumanìtarnih nauk u doslìdžennâh molodih naukovcìv" (13 grudnâ 2017 r.)]
Humanitarian Corpus. Iss. 14 (Vol. 1), Collection of scientific articles on contemporary problems of philosophy, cultural studies, psychology, pedagogy and history
Autor źródła Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni et al.
Miejsce wydania Kiïv
Wydawca Vid. NPU ìmenì M. P. Dragomanova
Wydawnictwo według MEiN Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 47-53
Bibliografia (na str.) 53
Bibliografia (liczba pozycji) 4
ISBN 978-966-924-511-3
Nazwa konferencji IX Mìžnarodnaâ naukovo-praktična konferencïa "Aktual'nì problemi gumanìtarnih nauk u doslìdžennâh molodih naukovcìv"
Miejsce konferencji [Kiïv]
Data konferencji 13.12.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Czy kodeksy etyki zawodowej są potrzebne? Głos w dyskusji na temat zasadności formułowania wskazań deontologii zawodowej / Sylwia Guzdek, Piotr Guzdek, Paweł Guzdek // W: Gumanìtarnij Korpus. Vip. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe etyka, kodeks etyki, deontologia

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/