Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Topa, Monika; Galek, Mariusz; Petko, Filip; Machowski, Kamil; Ortyl, Joanna

Badanie efektów solwatochromowych dla wybranych sensorów fluorescencyjnych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Współtwórca Ortyl, Joanna [opiekun nauk.]
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 13
Redaktor źródła Piech, Krzysztof
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Creativetime
Wydawnictwo według MEiN CreativeTime, Marcin Kuczera
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika DVD
Zakres stron 40-44
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 44
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-63058-83-8
Nazwa konferencji Konferencji Młodych Naukowców nt. Dokonania Naukowe Doktorantów - 6 edycja
Miejsce konferencji Warszawa, Poznań, Kraków
Data konferencji 14.04.2018, 15.04.2018, 21.04.2018
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badanie efektów solwatochromowych dla wybranych sensorów fluorescencyjnych / Monika Topa, Mariusz Galek, Filip Petko, Kamil Machowski, Joanna Ortyl ; opiekun nauk. Joanna Ortyl // W: Zagadnienia aktualnie ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [253900] Inżynieria chemiczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe sensory fluorescencyjne, polarność, efekt solwatochromowy

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Projekt spoza indeksu BPP Fundacja na rzecz Nauki Polskiej : POWROTY/2016-1/4
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/