Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lasiewicz-Sych, Angelika

Architektura wobec etycznych wyzwań kultury pamięci: doświadczenie najnowszej historii w przestrzeni polskich miast

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Architecture versus ethical challenge of the memory culture: the recent history as experienced in urban context of contemporary Polish cities
Tytuł źródła Architektura w krajobrazie : harmonia – kompromis – konflikt
Redaktor źródła Kobylińska-Bunsch, Weronika
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Warszawski
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 171-186
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 186
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-944154-5-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Architektura wobec etycznych wyzwań kultury pamięci: doświadczenie najnowszej historii w przestrzeni polskich miast / Angelika Lasiewicz-Sych // W: Architektura w krajobrazie : harmonia – kompromis ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe historia, miejsca pamięci, architektura

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.35
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/