Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47400)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21726)
    Materiały konferencyjne (22644)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Połeć, Karolina; Barnaś, Beata; Kowalska, Magdalena; Dymek, Michał; Rachwalik, Rafał; Sikora, Elżbieta; Biela, Artur; Kobiałka, Michał; Wójcik, Kinga; Hąc-Wydro, Katarzyna

The influence of the essential oil extracted from hops on monolayers and bilayers imitating plant pathogen bacteria membranes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces
Numeracja Vol. 173
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 672-680
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 679-680
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0927-7765
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.colsurfb.2018.10.047
Opis bibliograficzny
The influence of the essential oil extracted from hops on monolayers and bilayers imitating plant pathogen bacteria membranes / Karolina Połeć, Beata Barnaś, Magdalena Kowalska, Michał Dymek, Rafał ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe phytochemicals, hop essential oil, monolayer, bilayer

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.389
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/