Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zych, Teresa; Stypuła, Krzysztof; Kowalska-Koczwara, Alicja; Kasperek, Piotr

Wpływ drgań działających na beton w młodym wieku na wybrane właściwości betonu stwardniałego

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Impact of vibrations acting on concrete at an early age on selected properties of hardened concrete
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Monografie Technologii Betonu : X Konferencja Dni Betonu, [Wisła, 8-10 października 2018]. T. 2
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Producentów Cementu
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 599-613
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 613
Bibliografia (liczba pozycji) 26
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-61331-28-5 (2 tomy)
Nazwa konferencji X Konferencja Dni Betonu 2018
Miejsce konferencji Wisła
Data konferencji 8-10.10.2018
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ drgań działających na beton w młodym wieku na wybrane właściwości betonu stwardniałego = Impact of vibrations acting on concrete at an early age on selected properties of hardened concrete ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[631300] Materiały i wyroby budowlane
Słowa kluczowe młody beton, drgania działające na młody beton, drgania parasejsmiczne, drgania transportowe, drgania występujące podczas wykonywania pali wierconych, drgania o charakterze impulsowym, cechy wytrzymałościowe betonu

young concrete, vibrations acting on concrete at an early age, paraseismic vibrations, traffic-induced vibrations, vibrations from the performance of drilled piles, shock vibrations, strength properties of concrete
Abstrakt
W referacie przedstawiono analizę wpływu drgań działających na beton w młodym wieku (do 30 godzin od wymieszania składników mieszanki) na zmiany strukturalne w betonie stwardniałym (spowodowane ... więcej

The paper presents the analysis of the impact of vibrations acting on concrete at an early age (up to 30 hours after mixing the components of the mixture) on structural changes in hardened concrete (caused ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.1
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/