Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Schneider-Skalska, Grażyna

The elements of nature in a housing environment as a guarantee of well-being, identification and safety

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Theory of habitat : the selected statements of scientific school of habitat 1988-2018
Redaktor źródła Bać, Zbigniew
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Wrocławska
Data wydania 2018
Język angielski
Zakres stron 37-40
Bibliografia (na str.) 40
Bibliografia (liczba pozycji) 4
ISBN 978-83-7493-041-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The elements of nature in a housing environment as a guarantee of well-being, identification and safety / Grażyna Schneider-Skalska // W: Theory of habitat : the selected statements of scientific school ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe housing enviroment, nature, well-being

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.25
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/