Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata

Krakowskie Plantacje na tle rozwoju miast i sztuki ogrodowej

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy The Kraków Plantacje against the background of urban development and garden art
Tytuł źródła Planty krakowskie
Planty in Kraków
Redaktor źródła Nowakowski, Andrzej; Turnau, Barbara; Sadkiewicz, Jan
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Wydawnictwo według MEiN Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Zakres stron 87-106
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 104-106
Bibliografia (liczba pozycji) 51
ISBN 97883-242-3420-2
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Krakowskie Plantacje na tle rozwoju miast i sztuki ogrodowej = The Kraków Plantacje against the background of urban development and garden art / Agata Zachariasz // W: Planty krakowskie = Planty in Kraków ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[640000] Architektura
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe park publiczny, architektura krajobrazu, ruch parkowy, sztuka ogrodowa

public park, landscape architecture, park movement, art of gardening
Abstrakt
Krakowskie „plantacye” to pierwszy zespół zieleńców miejskich, przeznaczony dla szerokiej publiczności (1817-1822). Wpisują się doskonale w zjawisko w urbanistyce określane jako ruch parkowy. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 2.7
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/