Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kusińska, Elżbieta

Jak natura zmienia architekturę – zrównoważone zespoły miszkaniowe na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu How nature changes architecture – sustainable housing estate over the last thirty years
Tytuł źródła Architektura w krajobrazie : harmonia – kompromis – konflikt
Redaktor źródła Kobylińska-Bunsch, Weronika
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Warszawski
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 145-153
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Bibliografia (na str.) 153
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-944154-5-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Jak natura zmienia architekturę – zrównoważone zespoły miszkaniowe na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat / Elżbieta Kusińska // W: Architektura w krajobrazie : harmonia – kompromis – konflikt ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Karta Ateńska, miasta przyszłości, środowisko mieszkaniowe, budownictwo, zrównoważone projektowanie, zachowania proekologiczne

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.78
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/