Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Poradnik w zakresie przeprowadzania ankietowego badania mobilności transportowej ludności

typ: książka

 

Współtwórca Szarata, Andrzej [konsult. nauk.]
Zespół autorski Turek, Dorota; Alke, Elżbieta; Kaczor, Małgorzata; Mokrzański, Michał
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS
Wydawnictwo według MEiN Główny Urząd Statystyczny
Data wydania 2018
Język polski
Liczba stron 144
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 64
Bibliografia (liczba pozycji) 21
ISBN 978-83-7027-692-8
Charakter pracy publikacja fachowa
Rodzaj publikacji podręcznik
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Poradnik w zakresie przeprowadzania ankietowego badania mobilności transportowej ludności / zesp. aut.: Dorota Turek, Elżbieta Alke, Małgorzata Kaczor, Michał Mokrzański. – Warszawa : Zakład Wydawnictw ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe transport, mobilność transportowa ludności, badania ankietowe, realizacja badania ankietowego, analiza danych

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 10

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Projekt spoza indeksu BPP Statystyka dla polityki spójności. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz programowania i monitorowania polityki spójności po 2020 roku
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/