Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hrehorowicz-Gaber, Hanna

Planistyczne i ekonomiczno-społeczne podstawy przemian krajobrazu beskidzkiego na przykładzie wsi łemkowskich powiatu gorlickiego

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Planning, economic and social grounds for change of the Beskid landscape on the example of the Lemko’s villages in Gorlice district
Tytuł źródła Lemkovia, Bojkovia, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra. T. VII. Časť 2
Redaktor źródła Šmigeľ, Michal; Halczak, Bohdan; Drozd, Roman; Dudra, Stefan; Kozakevych, Olena
Współtwórca źródła Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Filozofická Fakulta [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Banská Bystrica
Wydawca Belianum
Wydawnictwo według MEiN Belianum
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika USB
Zakres stron 90-99
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 98-99
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-80-557-1511-7
Uwagi Na str. tyt.: k 70. výročiu presídlenia Rusínov a Ukrajincov zo Slovenska do ZSSR a Akcie „Visla“ v Poľsku v roku 1947
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Planistyczne i ekonomiczno-społeczne podstawy przemian krajobrazu beskidzkiego na przykładzie wsi łemkowskich powiatu gorlickiego = Planning, economic and social grounds for change of the Beskid landscape ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Łemkowie, Beskid, krajobraz

Beskid landscape, Lemko’s villages, cultural heritage, Gorlice district

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.3
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/