Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Fijałkowski, B.T.; Tutaj, J.

The integrated electro-mechanical drive : a mechatronic approach

typ: książka

 

Miejsce wydania Bristol
Wydawca IOP Publishing Ltd
Wydawnictwo według MEiN IOP Publishing
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron 387
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
ISBN 978-0-7503-2046-7 (print)
978-0-7503-2048-1 (ebook)
978-0-7503-2047-4 (mobi)
Uwagi Bibliogr. przy rozdz.
DOI 10.1088/2053-2563/aae7d7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The integrated electro-mechanical drive : a mechatronic approach [Dokument elektroniczny] / B.T. Fijalkowski, J. Tutaj. – Bristol : IOP Publishing Ltd, 2019. – 387 s. : rys., tab., wykr. – Tryb dostępu: ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [395119] Układy i zastosowania automatyki i sterowania
[395100] Układy i zastosowanie automatyki
[390000] Automatyka
Słowa kluczowe mechatronics, mathematical model, electric drive, electronic commutator, inverter, power electronics, electrical machines
Abstrakt
The title of this textbook requires some explanation. ‘Mechatronics’ is the integration of physics—mechanics, fluidics, electrics and electronics, etc—and computer technologies into the research ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia) 80
Liczba arkuszy 10
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/