Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gierbienis, Marcin

Ulotność. Teatr w architekturze tymczasowej

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Transience. Theater in temporary architecture
Tytuł źródła Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku : architektura teatru
Redaktor źródła Rzepecki, Grzegorz
Współtwórca źródła Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Zakład Architektury i Urbanistyki [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 59-68
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 66-67
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-65603-65-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ulotność. Teatr w architekturze tymczasowej / Marcin Gierbienis // W: Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku : architektura teatru [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Grzegorz Rzepecki ; Uniwersytet ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura tymczasowa, architektura mobilna, zrównoważony rozwój, teatr

temporary architecture, mobile architecture, sustainable development, theatre
Abstrakt
Architekturę rozumiemy, zgodnie z definicją, jako sztukę tworzenia ładu w otoczeniu w celu dostosowania go do zaspokojenia wielorakich fizycznych, materialnych i kulturowych potrzeb ludzi przez planową ... więcej

We understand architecture, as defined, as the art of creating order in the environment in order to adapt it to satisfy the multiple physical, material and cultural needs of people through a planned transformation ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.6
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/