Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozień-Woźniak, Magdalena

Miejsce teatralne dla otwartej wspólnoty

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu The theatre place for an open community
Tytuł źródła Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku : architektura teatru
Redaktor źródła Rzepecki, Grzegorz
Współtwórca źródła Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Zakład Architektury i Urbanistyki [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 77-83
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 82
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-65603-65-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Miejsce teatralne dla otwartej wspólnoty / Magdalena Kozień-Woźniak // W: Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku : architektura teatru [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Grzegorz Rzepecki ; Uniwersytet ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wspólnota, architektura teatralna, Teatro Oficina, Nowy Teatr

community, theatre Architecture, Teatro Oficina, New Theatre
Abstrakt
W drugiej dekadzie XXI wieku zagadnienie wykluczenia wydaje się być wciąż aktualne. Odnosi się ono w szczególności do trwającego w Europie kryzysu migracyjnego, dotycząc również nadal obecnej ... więcej

In the second decade of the 21st century, the issue of exclusion seems to be still valid. In particular, it refers to the ongoing migration crisis in Europe and also concerns the ongoing discrimination ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.6
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/