Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał; Malczewska, Joanna

Błażowa – wstęp do badań nad historią powstania miasta oraz jego dziedzictwem kulturowym

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Błażowa – introduction to the research on the town origins and cultural heritage
Tytuł źródła Miasteczko galicyjskie : tożsamość i możliwości rozwoju na przykładzie Błażowej, Czudca, Głogowa Małopolskiego i Sokołowa Małopolskiego
Redaktor źródła Mazur, Rafał
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 47-55
Oznaczenie ilustracji il.
Oznaczenie streszczenia Streszcz. s. 164, Summ. s. 170
ISBN 978-83-7934-299-0
Uwagi Bibliogr. do wszystkich rozdz. s. 155-162
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Błażowa – wstęp do badań nad historią powstania miasta oraz jego dziedzictwem kulturowym / Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Joanna Malczewska // W: Miasteczko galicyjskie : tożsamość ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Błażowa, dziedzictwo kulturowe Błażowej, układ urbanistyczny Błażowej, zabytki architektury Błażowej

Błażowa, cultural heritage of Błażowa, urban layout of Błażowa, monuments of architecture of Błażowa
Abstrakt
Przedmiotowy artykuł stanowi wstęp do badań nad genezą powstania i historią rozwoju przestrzennego miasta Błażowa Sokołowa Małopolskiego oraz nad jego dziedzictwem kulturowym zarówno w kontekście ... więcej

The presented article is an introduction to the research on the origins and the history of spatial development of the town of Błażowa Sokołowa Małopolskiego and its cultural heritage in the context ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.8
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/