Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał; Malczewska, Joanna

Układ urbanistyczny Czudca na tle typologii polskich średniowiecznych układów urbanistycznych. Wstęp do badań

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Urban layout of Czudec on the background of Polish medieval urban layouts. Introduction
Tytuł źródła Miasteczko galicyjskie : tożsamość i możliwości rozwoju na przykładzie Błażowej, Czudca, Głogowa Małopolskiego i Sokołowa Małopolskiego
Redaktor źródła Mazur, Rafał
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 57-64
Oznaczenie ilustracji il.
Oznaczenie streszczenia Streszcz. s. 164, Summ. s. 170
ISBN 978-83-7934-299-0
Uwagi Bibliogr. do wszystkich rozdz. s. 155-162
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Układ urbanistyczny Czudca na tle typologii polskich średniowiecznych układów urbanistycznych. Wstęp do badań / Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Joanna Malczewska // W: Miasteczko galicyjskie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Czudec, układ urbanistyczny Czudca, średniowieczne lokacje w dolinie Wisłoka

Czudec, urban layout of Czudec, medieval town foundations in the Wisłok valley
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy układu urbanistycznego dawnego miasta Czudec, który obecnie ma status wsi i położony jest w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowski. Jego układ urbanistyczny ... więcej

This article concerns the urban layout of the former town of Czudec, which nowadays is a village located in Podkarpackie Voivodeship, Strzyżow district. Its urban layout was established during the medieval ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.8
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/