Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49501)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22685)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drożdż-Szczybura, Małgorzata

Produkcja żywności w obiektach i na obszarach poprzemysłowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Food production in post-industrial facilities and areas
Tytuł źródła Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych : projekt artystyczno-naukowy przy Muzeum Żup Krakowskich "Pamięć morza"
Redaktor źródła Stano, Bernadeta; Łapińska, Joanna
Miejsce wydania Kraków, Wieliczka
Wydawca Wydaw. Naukowe UP
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 109-127
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 126-127
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-8084-299-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Produkcja żywności w obiektach i na obszarach poprzemysłowych / Małgorzata Drożdż-Szczybura // W: Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych : projekt artystyczno-naukowy przy Muzeum Żup ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rolnictwo miejskie, obiekty poprzemysłowe, inicjatywy artystyczne

urban agriculture, post-industrial objects, artistic initiatives
Abstrakt
Na skutek zmian zachodzących na światowym rynku towarów, czynników produkcji, dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych, starzenia się stosowanych technologii oraz zdarzeń losowych od końca lat 50. ... więcej

As a result of changes which impact global goods market such as: manufacturing factors changes, alteration of consumer and industrial products, used technologies obsolescence and impact of force majeure, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.3
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/