Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49499)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22685)
    Materiały konferencyjne (22336)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korzeniowska, Agata

Architektura produkcyjna jako przestrzeń ekspozycyjna. Projekt farmy pionowej dla Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Industrial architecture as a display space. Vertical farm project for the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka
Tytuł źródła Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych : projekt artystyczno-naukowy przy Muzeum Żup Krakowskich "Pamięć morza"
Redaktor źródła Stano, Bernadeta; Łapińska, Joanna
Miejsce wydania Kraków, Wieliczka
Wydawca Wydaw. Naukowe UP
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 129-155
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 153-155
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-8084-299-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Architektura produkcyjna jako przestrzeń ekspozycyjna. Projekt farmy pionowej dla Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce / Agata Korzeniowska // W: Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe trasa Muzeum Żup Krakowskich, rolnictwo miejskie, farmy pionowe, obiekty poprzemysłowe

the spaces of the salt mine in Wieliczka, urban agriculture, vertical farms, post-industrial objects

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.5
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/