Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gołąb-Korzeniowska, Monika; Kaczmarska, Elżbieta

Gospodarka przestrzenna

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Vademecum zarządcy nieruchomości
Redaktor źródła Brzeski, Władysław J.
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Krakowski Instytut Nieruchomości
Wydawnictwo według MEiN Krakowski Instytut Nieruchomości
Data wydania 2001
Język polski
Zakres stron 157-175
ISBN 83-86576-79-0
Charakter pracy publikacja dydaktyczna
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w podręczniku
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny Gospodarka przestrzenna / Monika Gołąb-Korzeniowska, Elżbieta Kaczmarska // W: Vademecum zarządcy nieruchomości / pod red. Władysława J. Brzeskiego. – Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości, 2001. – S. 157-175. – ISBN 83-86576-79-0

tematyka
Słowa kluczowe gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, decyzje o warunkach zabudowy

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/