Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobuś, N.; Kurzydym, I.; Piotrowski, M.; Czekaj, I.

Ethyl lactate and pyruvic acid production from dihydroxyacetone over zeolite catalysts

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Collection of articles „Fundamental and applied research in modern chemistry” (on the materials of the 6th International Correspondence Cientific-Practical Conference of Young Scientists: Nizhyn, April 24, 2019)
Zbìrnik statej "Fundamentalʹnì ta prikladnì doslìdžennâ v sučasnìj hìmìï" (za materìalami VI Mìžnarodnoï zaočnoï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih učenih : Nìžin, 24 kvìtnâ 2019 r.)
Redaktor źródła Suhovêêva, V. V.
Miejsce wydania [Nìžin]
Wydawca [NDU ìm. Mikoli Gogolâ]
Wydawnictwo według MEiN Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 97-101
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 101
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISBN 978-617-527-204-6
Uwagi Ścieżka dostępu: Maket_2019_kaf_him.pdf
Nazwa konferencji 6th International Correspondence Cientific-Practical Conference of Young Scientists
Miejsce konferencji Nizhyn, Ukraine
Data konferencji 24.04.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Ethyl lactate and pyruvic acid production from dihydroxyacetone over zeolite catalysts / Sobuś N., Kurzydym I., Piotrowski M., Czekaj I. // W: Collection of articles „Fundamental and applied research ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe lactic acid, ethyl lactate, dihydroxyacetone, zeolites, BEA
Abstrakt
Developing efficient catalysts for the conversion of bio-renewable feedstocks to selected key chemicals such as lactic acid esters. In the present study, we are interested in designing one-pot approach ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/