Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49501)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22685)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Moszkowicz, Łukasz; Krzeptowska-Moszkowicz, Izabela

Bogactwo zielnych roślin naczyniowych runa parków publicznych Krakowa

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy The richness of herbaceous vascular plant of Krakow public parks
Forma publikacji abstrakt
Tytuł źródła Streszczenia Referatów i Plakatów 58. Zjazdu PTB : 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Botanika bez granic, Kraków, 1–7 lipca 2019
Abstracts of Lectures and Posters of the 58th PBS Congress : 58th Congress of the Polish Botanical Society Botany without borders, Kraków, 1–7 July 2019
Redaktor źródła Frey, Ludwik
Miejsce wydania Warszawa, Kraków
Wydawca Polskie Towarzystwo Botaniczne
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
Wydawnictwo według MEiN Polskie Towarzystwo Botaniczne
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 104
ISBN 978-83-954123-0-1 (wersja online, PTB)
978-83-62975-36-5 (wersja online, IB PAN)
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Nazwa konferencji 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego
58th Congress of the Polish Botanical Society
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 1-7.07.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Bogactwo zielnych roślin naczyniowych runa parków publicznych Krakowa = The richness of herbaceous vascular plant of Krakow public parks [Abstr.] / Łukasz Moszkowicz, Izabela Krzeptowska-Moszkowicz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Kraków, Parki Publiczne, bogactwo gatunkowe, rośliny zielne

Krakow, public parks, plant richness, herbaceous plants

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/