Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46976)
    Książki (7679)
    Artykuły i czasopisma (21289)
    Materiały konferencyjne (22857)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Furtak, Marcin; Kobylarczyk, Justyna; Kuśnierz-Krupa, Dominika

Beton w adaptacjach i rozbudowach obiektów zabytkowych (na wybranych przykładach z Porto)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Concrete in adaptations and extensions of historic objects (on selected examples from Porto)
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 58
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 15-22
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 22
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK58PORTO
Opis bibliograficzny
Beton w adaptacjach i rozbudowach obiektów zabytkowych (na wybranych przykładach z Porto) = Concrete in adaptations and extensions of historic objects (on selected examples from Porto) / Marcin Furtak, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe beton, obiekty zabytkowe, adaptacje obiektów zabytkowych, rozbudowy obiektów zabytkowych, realizacje konserwatorskie w Porto

concrete, historic objects, adaptations of historic objects, extensions of historic objects, conservation realisations in Porto
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania betonu jako bardzo ważnego materiału budowlanego w procesie adaptacji, rozbudowy i modernizacji obiektów zabytkowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wartość ... więcej

This article discusses the application of concrete as a very important building material in the process of adaptation, extension and modernisation of historic objects. Attention should be drawn to the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/