Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46966)
    Książki (7679)
    Artykuły i czasopisma (21285)
    Materiały konferencyjne (22860)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Paprzyca, Krystyna

Architektura inkaska a natura – Machu Picchu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Inca architecture and nature – Machu Picchu
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 58
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 104-112
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 111
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK58MACHU
Opis bibliograficzny
Architektura inkaska a natura – Machu Picchu = Inca architecture and nature – Machu Picchu / Krystyna Paprzyca // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe natura, architektura, zrównoważony rozwój, piękno, zmysły

nature, architecture, sustainable development, beauty, senses
Abstrakt
Żyjemy wczasach ciągłych zmian iposzukiwań czło-wieka dotyczących miejsca zamieszkania,architektury, stylów życia. Architektura kształtowana jest podpresjązmieniających się potrzeb ludzi, przepełnionych ... więcej

We are living in the times of continuous change and man’s search for aplace to live, architecture, style of liv-ing. Architecture is shaped under pressure of changing needs of frustrated people, in pursuit ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/