Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zima, Krzysztof; Łukaszewski, Łukasz; Wieczorek, Damian

Zastosowanie skanowania laserowego 3D oraz modelowania BIM w planowaniu robót rozbiórkowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Application of 3D laser scanning and BIM modeling in planning the demolition works
Tytuł źródła Cyfryzacja w budownictwie i architekturze
Redaktor źródła Drozd, Wojciech; Kozioł, Piotr; Zima, Krzysztof
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydaw. Naukowe PWN
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe PWN
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 25-54
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 50-54
Bibliografia (liczba pozycji) 61
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-01-20835-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zastosowanie skanowania laserowego 3D oraz modelowania BIM w planowaniu robót rozbiórkowych = Application of 3D laser scanning and BIM modeling in planning the demolition works / Krzysztof Zima, Łukasz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe skanowanie laserowe, modelowanie BIM, planowanie robót, roboty rozbiórkowe

BIM, laser scanning, demolition works
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości, jakie daje zastosowanie skanowania laserowego 3D, prowadzącego do stworzenia modelu BIM istniejącego obiektu budowlanego. Zaprezentowano sposoby skanowania i tworzenia ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.9
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Publikacja sfinansowana ze środków 65. Konferencji Naukowej - Krynica Zdrój 2019
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/