Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stypułkowska, Ewelina

Dostępność transportowa Placu Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli w ocenie mieszkańców

typ: rozdział/fragment książki

 

Współtwórca Rybicki, Stanisław M. [opiekun nauk.]
Tytuł równoległy Transport availability of the Józef Piłsudski Square in Stalowa Wola in residents assessment
Tytuł źródła Architektura i budownictwo
Redaktor źródła Nyćkowiak, Jędrzej; Leśny, Jacek
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Młodzi Naukowcy
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
Zakres stron 86-94
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 93-94
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-66392-46-5 (wyd. druk.)
978-83-66392-45-8 (wyd. online)
978-83-66139-81-7 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Dostępność transportowa Placu Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli w ocenie mieszkańców = Transport availability of the Józef Piłsudski Square in Stalowa Wola in residents assessment / Stypułkowska ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przestrzeń publiczna, plac miejski, atrakcyjność przestrzeni publicznej
Abstrakt
W ramach referatu przeanalizowano jakość Placu Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli. Aby ocenić jakość przestrzeni miejskiej, dokonano analizy pod względem dostępnej infrastruktury transportowej ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Liczba arkuszy 0.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/