Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej

Problems of quality and safety assurance in road transport of food products

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Problemy z jakością i zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie drogowym produktów spożywczych
Tytuł źródła Current trends in quality science : product and technology innovations
Redaktor źródła Gwiazdowska, Daniela; Juś, Krzysztof
Współtwórca źródła Faculty of Commodity Science. Poznan University of Economics & Business [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Radom
Wydawca Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB
Wydawnictwo według MEiN Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
Data wydania 2019
Język angielski
Zakres stron 143-160
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 159
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-7789-591-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Problems of quality and safety assurance in road transport of food products / Magdalena Satora, Maciej Szkoda // W: Current trends in quality science : product and technology innovations / eds. Daniela ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe transport of food products, road transport, legal and formal requirements, quality, safety

transport produktów żywnościowych, transport drogowy, uwarunkowania formalno-prawne, jakość, bezpieczeństwo
Abstrakt
The paper presents the issues of ensuring the quality and safety of food products in road transport. First, the legal acts related to road transport of food, including the Agreement on the International ... więcej

W pracy przedstawiono problematykę zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym. Scharakteryzowano akty prawne związane z transportem drogowym żywności, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.9
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/